PİRİNÇ YUFKASINA SARILI BROKOLİ, KESTANE MANTARI, BADEM, PAZI VE BADEM EZMELİ SOS