HAVUÇ, KIRMIZI LAHANA, BEYAZ LAHANA, KALE, ZENCEFİL, BADEM EZMESİ SOS, KAVRULMUŞ BADEM